Wymiarowanie płyt (slabów)

 W handlu kamieniem istnieją takie zagadnienia które często powodują spory pomiędzy stronami tj. kupującym a sprzedającym. Chodzi głównie o problematykę obmiaru płyt (slabów), które w dalszych krokach zostaną poddane obróbce, a ceną płyty.

Na przestrzeni lat, firmy kamieniarskie oferujące sprzedaż slabów przyjęły system , który obowiązuje we Włoszech. Problem jednak w tym, że każdy system będzie uczciwy jednak każda firma kamieniarska musi go przyjąć. Jednak w rzeczywistości tak nie jest.

cache_5339192png

System włoski polega na przyjmowaniu zasady cala roboczego (cal= 2,54 cm), który uznaje się za margines cięcia płyty. W tym systemie przyjmuje się rozmiar pomiędzy najgłębiej położonymi punktami płyty pomniejszony o 1 cal z każdej strony. Dotyczy to płyt regularnych (w praktyce nie wszystkie takie są, może brakować im np. narożnika).

W przypadku takich płyt wynikają różnice w wymiarowaniu płyt budowlanych i płyt grubych- na nagrobki. W przypadku płyt nagrobkarskich stosowana jest zasada, że obmiar należy wykonać w taki sposób aby można było w niego wpisać pełny prostokąt (rys. 1). W przypadku slabów uszkodzonych stosowana jest zasada „pół na pół”, czyli brakujący fragment wlicza się do obmiaru (rys. 2). Wynika to ze specyfiki użycia płyt budowlanych.

Sprzedawca nie zachowujący zasady cala roboczego otrzymuje rozmiar obliczeniowy slaba od 5 do 10% wyższy. Przykład: płyta o zwymiarowana 2,5 x 1,2 m, wg zasady cala roboczego ma powierzchnię 3 m2. Bez cala roboczego wymiar wynosi 2,55 x x1,25 m, co w rezultacie daje powierzchnię 3,2 m2, czyli około 6 % większą za slab.

 

Od pewnego czasu nawet Chińczycy sprzedając do Polski „wstęgi” kamienia przeznaczonego na blaty bądź parapety, które powinny mieć szerokość 75 (70 cm szerokości roboczej + 2,5 cm z każdej strony- tzw. cal roboczy), oferują płyty o szerokości 73 cm, czyli zostawiające margines cięcia dużo węższy niż ten którzy przyjęli Włosi (w takim wypadku można powiedzieć że właściwa szerokość płyty wynosi 68cm a nie 70 cm). W przypadku występowania innych uszkodzeń płyt, takich jak sztychy, nie pozostaje nic innego jak przyjąć uzgodniony pomiędzy kupującym i sprzedającym rozmiar oraz ewentualny rabat.

 

Wymiarowanie a dalsza obróbka:

Odpowiednie zwymiarowanie płyt ma odzwierciedlenie w kosztach usługi dotyczącymi obróbki tj. cięcia lub polerowania. Nowoczesne urządzenia stosowane do obróbki kamienia same obliczają powierzchnię materiału i wyliczają jego powierzchnię. Firmy wynik wyliczeń maszyny traktują jako obliczeniowy. Ale w podstawowej konfiguracji maszyna mierzy jedynie obrys, a nie powierzchnię roboczą. Powstają wtedy rozbieżności 5- 10%, co powoduje wzrost kosztów usługi, które firma ostatecznie musi doliczyć do jej ceny.