SCHODY

        SCHODY wewnętrzne są elementem konstrukcyjnym budynku, który umożliwia komunikację między różnymi poziomami owego budynku. Schody znane były już w epokach starożytności  i średniowiecza. Na początku schody pełniły funkcję czysto praktyczną. To schody zewnętrzne, poza funkcją praktyczną, były elementem architektonicznym, który zdobił (funkcja estetyczna), np. kościoły, świątynie, pałace czy też zamki. Takie schody zewnętrzne  pełniły funkcję reprezentacyjną.                                                   Poza głównymi schodami, stosowano także schody dla służby, które zazwyczaj nie pełniły funkcji dekoracyjnej.  Schody takie miały wartość czysto użytkową. Stopnie dla służby były umieszczane w wąskich i ciasnych korytarzach.                                               Konstrukcja schodów  składa się z następujących elementów:      

- bieg schodowy - szereg połączonych ze sobą stopni (około 16-17 stopni);

- podest (spocznik) - poziome płaszczyzny, które rozdzielają biegi schodowe, umożliwiają odpoczynek, zmianę kierunku biegów czy wejście do mieszkania. Rozróżniamy 2 rodzaje spoczników: piętrowe i międzypiętrowe;                                                                                    

- stopień - składa się z części poziomej, tzw. stopnica, posunięcie, podnóżek i pionowej, tzw. podstopień, podstopnica, przednóżek, podniesienie;                                                                                                

- balustrada - inaczej poręcz, pochwyt - zapewnia bezpieczeństwo       i mocowana jest wzdłuż biegów; może mieć formę ścianki z żelbetu, kamienia, drewna, metalu lub szkła;                                                         

- dusza - wolna przestrzeń pomiędzy dwoma biegami.                     

Ważną kwestią schodów są ich WYMIARY. Wymiary schodów regulują przepisy budowlane zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania zależą od przeznaczenia schodów (np. schody piwniczne czy na poddasze mogą posiadać mniej wygodne stopnie).                      

Wymiar stopnicy i podstopnicy są zależne od siebie wzajemnie. Zależność tę opisuje wzór: 2h + s =60-65 cm, gdzie h to wysokość stopnia, s -szerokość stopnia ; 63 cm to zaś średnia długość krótkiego ludzkiego kroku. Za bardzo wygodną wysokość stopni uznaje się 15 cm a za bardzo wygodną szerokość - 32 cm. Wygodny kąt nachylenia to 30 stopni.        

Schody podlegają różnym podziałom, w zależności od kryterium podziału. Podstawowy podział to podział na schody wewnętrzne i zewnętrzne.                                                                                                    

W zależności od materiału, z jakiego schody wykonano, schody dzielimy na: drewniane, ceglane, kamienne, betonowe, żelbetowe, stalowe, z materiałów mieszanych.                                                              

Ze względu na konstrukcję rozróżniamy też schody zabiegowe, w których stopnie tworzą zakręt bez konieczności tworzenia spoczników. Daje nam to oszczędność miejsca. Jeszcze mniej miejsca zajmują schody kręcone. Warto jednak pamiętać, że schody zabiegowe i kręcone są jednak mniej wygodne do pokonywania aniżeli schody ze spocznikami. Na oszczędność  miejsca pozwalają nam także składane schody strychowe.                                             

Jak na wstępie wspomniano, schody wewnętrzne i zewnętrzne pełnią dwie funkcje: mają zastosowanie praktyczne, użytkowe oraz pełnią funkcję estetyczną. Wygląd schodów dostosowujemy do stylu domu i jego wnętrza. Tak jak w ubiorze, tak i w budownictwie istnieją pewne trendy modowe, którym ludzie ulegają. Obecnie nowoczesne trendy zalecają łączenie metalu i drewna. Na balustrady zaś wykorzystuje się tafle szkła hartowanego. Nadal bardzo popularne są balustrady ze stali nierdzewnej. Coraz częściej konstrukcje pod schody są metalowe. Nadaję to schodom lekkości. W takiej konstrukcji nie ma potrzeby również robienia podstopni. Innym trendem obecnym w projektach schodów, jest zamieszczanie oświetleń ledowych.                                                                                           Schody to ważny element w budownictwie, którego właściwe wykonanie, będzie współdecydowało wraz z innymi elementami o bezpieczeństwie oraz wyglądzie naszego budynku. Dlatego warto dłuższą chwilę zastanowić się nad wyborem konstrukcji i materiałów z jakich wykonamy nasze schody po to, by cieszyć się nimi przez długie lata bez konieczności ich renowacji.