Kiedy najlepiej postawić nagrobek dla zmarłego?

 

Wiele osób zadaje pytania kiedy należy postawić nagrobek dla osoby zmarłej. Jednoznacznej odpowiedzi nie da się na to pytanie udzielić.

 

a)poglądy natury czysto technicznej

-wśród kamieniarzy istnieje pogląd który ma uzasadnienie natury technicznej, że nagrobki powinne być stawiane na cmentarzach po należytym ukształtowaniu i utwardzeniu się gruntu po pochówku. Z reguły jest okres minimum 3 miesięczny po pochówku

 

-inni kamieniarza twierdzą, że przy dzisiejszej zaawansowanej technice zagęszczania gruntów i możliwościach technicznych jakie posiadają profesjonalne zakłady kamieniarskie praktycznie nagrobek można stawiać w bardzo krótkim okresie czasowym po pochówku. Ziemia pod nagrobek jest utwardzana i zagęszczana ubijakami a na nią kładzione są gotowe fundamenty ramowe z betonu zbrojonego co praktycznie przy większości gruntów pozwala na prawidłowe utwardzenie podłoża pod pomniki granitowe.

 

-część kamieniarzy uzależnia prawidłowy termin postawienia nagrobka od tego czy jest to nagrobek w którym jeszcze będzie pochowana jakaś osoba czy jest to pomnik w którym już nikt nie będzie pochowany. Dobór materiałów i technika ułożenia nagrobka jest inna dla pomników które jeszcze będą rozbierane a inna dla pomników które już raczej nie będą rozbierane. Trwalsza technika zamocowania nagrobka pozwala na szybsze wejście na cmentarz ale też w przypadku kiedy będzie trzeba rozebrać pomnik wiąże się z dużym ryzykiem uszkodzenia nagrobka.

 

-w tym miejscu należy też wspomnieć o czynnikach uzależnionych od warunków aury pogodowej. Z czysto technicznego punktu widzenia zaprawy i kleje do montażu nagrobków powinno się stosować gdy temperatura w medianie dobowej nie spadnie poniżej minus 5 stopni Celsjusza. Wynika to z specyfiki technicznej zapraw używanych do montażu pomników. Choć dziś wielu producentów zapraw oferuje również specjalne dodatki zapewniając, że prace montażowe można prowadzić z tymi dodatkami do minus 10 stopni Celsjusza.

 

b) poglądy natury światopoglądowej i religijnej


-wśród społeczności Rzymskokatolickiej w Polsce istnieje niepisany pogląd, że nagrobek powinien stać na cmentarzu przed pierwszą rocznicą śmierci zmarłego.

 

-istnieje również pogląd, że nagrobek nie powinien stanąć wcześniej niż 1 miesiąc po pochówku.